Hiển thị một kết quả duy nhất

6.900.000
6.200.000
5.600.000
5.500.000
5.100.000