GIỚI THIỆU CHUNG

  • Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NGỌC DU
  • Tên tiếng Anh: NGOC DU LTD
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3100710471
  • Địa chỉ trụ sở chính: Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
  • Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc
  • Website: thuyennhomngocdu.com
  • Email: cttnhhngocdu@gmail.com